Over onsWij zijn Marijn en Noortje Goud en hebben 2 kinderen; Judah en Salomé. We werken voor MAF (Mission Aviation Fellowship) in Angola, Afrika.
We zijn begonnen met een jaar Bijbelschool bij Redcliffe College in Gloucester, Groot- Brittanie (schooljaar 2008/2009). Daarna hebben we ruim 2 jaar in Canada gewoond, in Three Hills Alberta, voor Marijn's vliegopleiding bij Prairie School of Mission Aviation, onderdeel van Prairie Bible Institute (van 2009-2011). Na een aantal maanden in Nederland te zijn geweest, zijn we onze taalstudie Portugees in Portugal gestart. Voor dit alles heeft Marijn heeft 3 jaar als engineer/ planner bij een vliegtuigonderhoudbedrijf gewerkt en in die tijd ook zijn vliegtuig monteursdiploma behaald. Noortje heeft een jaar als onderwijzeres op een basisschool gewerkt. We hebben elkaar in onze studententijd ontmoet in Amsterdam, waar we in oktober 2007 zijn getrouwd.
 

Ons gezamenlijk verlangen is om op een praktische en persoonlijke manier Gods liefde aan de mensen te laten zien door hen te helpen daar waar hulp onmisbaar is.

Marijn

Marijn Goud (1983) is geboren en getogen in Waarde (Zeeland). Door een vlucht van Midden-Zeeland naar Lelystad met een toekomstig MAF piloot en familielid begon zijn liefde voor het vliegen. Dit is alleen maar groter geworden door een "snuffelstage" bij een vliegschool in HAVO3. Daarnaast had en heeft hij een grote interesse voor techniek. Deze twee passies brachten hem in 2001 naar de HTS vliegtuigoperatie in Amsterdam, met MAF in het achterhoofd. In 2003 heeft hij zijn stage bij MAF in Papua gedaan als monteur. In die tijd werd hij niet alleen enthousiast over het vliegen en de techniek, maar vooral over de impact die het werk van MAF op mensenlevens heeft. De levenskans van mensen wordt vergroot, door medische evacuaties, voorlichtingen, vaccinaties onder kinderen en bij epidemieën.


Noortje

Noortje Goud, geboren Witteveen, (1985) is geboren in Zwolle en grotendeels opgegroeid in Dieren. In de kerk was veel aandacht voor het kinderwerk in de sloppenwijken van Brazilië. Dit maakte haar bewust van het grote verschil tussen arm en rijk. Hierdoor ontstond het verlangen om in de toekomst te gaan werken met kansarme kinderen. Na de MAVO heeft ze MBO Onderwijs Assistent gedaan in Deventer, gevolgd door de IPABO in Amsterdam. Als eindstage heeft zij in 2007 een aantal maanden les gegeven op een locale basisschool in Oeganda. Hierdoor is het verlangen bij haar bevestigd en gegroeid om ook in de toekomst iets te betekenen voor kinderen in een ontwikkelingsland.


Ons verlangen

Ons gezamenlijk verlangen is om op een praktische en persoonlijke manier Gods liefde aan de mensen te laten zien door hen te helpen daar waar hulp onmisbaar is. Onze verlangens en dromen hebben ons dichter bij elkaar gebracht en werden meer en meer concreet toen we in gesprek met MAF Nederland kwamen. Marijn wil als piloot-monteur aan het werk gaan voor MAF en Noortje hoopt iets te kunnen betekenen in de community waar we terecht komen.


Wat kunt u doen?

Er zijn zoals u leest, veel voorbereidingen om daadwerkelijk uitgezonden te kunnen worden. Tijdens onze opleiding maar ook wanneer we werken voor MAF zullen wij geen salaris ontvangen, maar zijn wij afhankelijk van giften. Zonder uw steun neemt de voorbereiding vele extra jaren in beslag. Wij hopen dat u zowel in voorbereiding als na uitzending bij ons werk betrokken wilt zijn en bereid bent ons te ondersteunen in gebed en/ of financiën.

(c) 2010 Copyright Marijn en Noortje | Site by Gopublic